Tillsammans för en hållbar framtid

18 januari 2023

I en värld med klimatförändringar, hög konsumtion och global rörlighet har Förskolan Skogstorp som ambition att jobba för ett hållbart samhälle där barnen blir medvetna samhällsmedborgare. Skogstorp vill ge barnen förutsättningar att leva som hållbara människor i ett hållbart samhälle. Förhållningssättet präglas av att tillsammans lära på ett lustfullt, spännande och roligt sätt om hållbarhet. Det kommer publiceras en serie av inlägg på Lärande Förskolas sociala medier några veckor framöver – med start den 18 januari – för mer djupdykning inom varje område. Vi har tagit fasta på vad inläggen kommer kretsa kring i artikeln nedan.

Tillsammans för en hållbar framtid

Hållbara relationer

Hälsa och välbefinnande ligger till grund för Lärande och en hållbar framtid. Alla barn erbjuds att vara med i aktiviteter utifrån sin förmåga. Pedagoger är engagerade, närvarande och gör aktiviteten lustfylld. Barn som inte vill vara med, eller behöver se och förstå innan de vågar, har alltid möjlighet att delta på håll och komma in när de är redo. Barnen får på så sätt möjlighet att stärka sin identitet, känna sig viktiga och känna sig respekterade. Vi på Skogstorp ser det som grunden för barnen att kunna skapa hållbara relationer både nu och i framtiden.

Sopsortering och återvinning

För att skapa en hållbar framtid där barnen blir medvetna om vilka klimatavtryck vi gör är det viktigt att också ge barnen verktyg för att göra klimatsmarta val. Här uppmärksammas Håll Sverige Rents skräpplockardagar som barnen får anamma året runt. Det är viktigt för barnen att skräppåsar alltid är med för att kunna plocka upp det skräp som hittas i naturen och på utflykter. 

På varje avdelning finns sopsorteringskärl där barnen själva sorterar plast, papper och kartong. Till vår hjälp använder Skogstorp Sopsamlarmonstren Plastis, Pappis och Prassel som gör det tydligt, konkret och lustfyllt för hur sopsortering kan och ska gå till. Sopsamlarmonstren har många fler kompisar som barnen får möjlighet att träffa efter hand. På Skogstorp har vi även ett eget miljöhus. Barnen görs delaktiga och följer med varje vecka för att slänga avdelningens sorterade skräp. 

Redan de yngsta barnen görs medvetna om att vi komposterar matrester genom att de skrapar sina tallrikar efter måltiderna. De äldsta barnen skapar med återbrukat material som blir egna unika konstverk.

Växtprocesser

Genom odling och plantering utmanas barnens naturvetenskapliga förståelser. Barnen lär sig om fröets livscykel, frö- planta- skörda- äta. På förskolan Skogstorp finns en större plantering där det för barnen blir ett konkret sätt att lära om kretsloppet och de växtprocesser som sker när vi planterar. Barnen är delaktiga i alla delar, från tidig vår till sen höst.

Barnen visar stor omsorg om planteringen. De plockar och samlar pinnar och stenar som de målar för att göra fint i landet. Under hela våren och sommaren vattnar de, fortsätter rensa ogräs och sköter om sin plantering och väntar med spänning på att få se vad som händer med växterna. Det här är handlingar och processer som sker under hela dagen. Barnen tar själva initiativ och hämtar vattenkannorna, trädgårdsredskap och sköter om växterna för de ska må bra. De gör självbevattningskrukor av pet-flaskor som gör att de får en förståelse för vad som krävs för att hålla liv i växterna även när de själva inte är där. 

Hela processen dokumenteras och sätts upp synligt för barnen så att de får chans att reflektera över och få syn på sitt eget lärande. Tillsammans, barn och vuxna, blir dokumentationen en viktig del av utbildningen och undervisningen på förskolan.