Kontakta Omvärlden

Allmänna kontaktuppgifter

omvarlden@larandeforskola.se

Tf rektor

Maria Björkman
072-158 00 51
maria.bjorkman@larandeforskola.se

Avdelningar

Avdelning Syd: 0709-55 94 61
Avdelning Nord: 0708-14 94 71
Avdelning Väst: 0709-55 94 60, 0708-14 94 38