Kontakta Omvärlden

Allmänna kontaktuppgifter

omvarlden@larandeforskola.se

Rektor

Paula Alexanderson
072-158 00 53
paula.alexanderson@larandeforskola.se

Avdelningar

Avdelning Syd: 0709-55 94 61
Avdelning Nord: 0708-14 94 71
Avdelning Väst: 0709-55 94 60, 0708-14 94 38