Vi är Lärande

Vi ska ge alla barn förutsättningar att utifrån förmåga utvecklas mot målen i läroplanen – allt enligt Skolverkets uppdrag till Sveriges förskolor. Däremot väljer vi en egen väg för att ge barnen förutsättningar att utvecklas i önskad riktning, byggd på ett helhetstänkande som fortsätter i Lärande Grundskola.

Vårt helhetstänkande

Lärande Förskola finns mitt i verkligheten. Mitt i nuet. En vaken förskola där vi lär av varandra och världen omkring oss. Tillsammans upptäcker vi nya saker varje dag genom leken och lärandet, medskapandet och medforskandet. Och genom att öva, pröva och erövra förstås! Sist men inte minst erbjuder vi en skola där samma helhetstänkande präglar barnets hela lärprocess – från första dagen på Lärande Förskola, till avslutningsdagen i 9:an på Lärande Grundskola. Därför är Lärande Förskola den trygga, naturliga och välkomnande entrén till skolan och samhället – en förskola där vi tillsammans lägger grunden till livslång nyfikenhet och glädje i lärandet.