Klagomål och synpunkter

Vi tar gärna del av dina synpunkter, förslag och klagomål på våra utbildningar och den verksamhet vi bedriver. Detta är en viktig del i vårt ständiga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Läs gärna igenom innan du fortsätter till formuläret

Synpunkter och klagomål kan alltid lämnas muntligt direkt till lärare, rektor och annan personal på skolan. Det ger ofta möjlighet till direkta svar och, om det behövs, förklaringar.

Du kan även välja att lämna in skriftligt klagomål, till exempel via e-post direkt till vederbörande rektor (alla kontaktuppgifter går att finna under Kontakt).

Vill du istället lyfta din synpunkt eller klagomål till huvudmannen så använder du nedanstående svarsformulär. Dina synpunkter når då skolchefen för huvudmannen som följer upp ärendet och utser en person som utreder frågan. Vill du ha uppföljning i ärendet så uppmanar vi dig att lämna dina kontaktuppgifter så att utredaren kan återkoppla direkt till dig. Även om du inte känner att du behöver återkoppling så är dina synpunkter betydelsefulla för oss i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.


Angående möjlighet att vara anonym

Du kan välja att vara anonym genom att skriva ”Anonym” i formuläret nedan, men vi har då ingen möjlighet att ge dig någon uppföljning. För att vi ska kunna återkoppla till dig är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e-postadress). Du samtycker då också till att vår skola registrerar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Här kan du läsa vår Data och integritetspolicy.

Formulär för kontakt med huvudman för Lärande förskola