Välkommen till oss!

Lärande Förskola finns mitt i verkligheten. Mitt i nuet. En vaken förskola där pedagoger och barn samarbetar, lär av varandra och av världen runt omkring. Tillsammans upptäcker vi nya saker varje dag genom leken och lärandet, medskapandet och medforskandet. Därför är Lärande Förskola en trygg, naturlig och välkomnande entré till skolan och samhället. Besök gärna någon av våra förskolor och du är nyfiken på att veta mer.