Kontakta Skutan

Allmänna kontaktuppgifter

skutan@larandeforskola.se

Tf rektor

Maria Björkman
072-158 00 51
maria.bjorkman@larandeforskola.se


Avdelningar

Avdelning Ankaret: 0709-55 94 63
Avdelning Bojen: 0709-55 94 62
Avdelning Fyren: 0708-14 93 47
Avdelning Jollen: 0708-14 93 45
Avdelning Piraterna: 0708-14 93 14