Läsårstider för Omvärlden

Höstterminen 2022

Studiedagar (förskolan är stängd): Måndag 22 augusti, torsdag 24 november

Vårterminen 2023

Studiedagar (förskolan är stängd): Måndag 9 januari, måndag 29 maj


Höstterminen 2023

Studiedagar (förskolan stängd): Måndag 21 augusti, Fredag 24 november

Vårterminen 2024

Studiedagar (förskolan stängd): Måndag 8 januari, Måndag 27 maj