Skogstorp

Välkommen till Skogstorp

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Skogstorp.

Ställ dig i kö

Välkommen till Skogstorp

Välkommen till en förskola fylld av delaktighet, lärande och lek. Vi finns på Skogstorpsvägen 1 i Upplands Väsby och har sex avdelningar.

Vi ser leken som central i barns utveckling och eftersträvar så långa lekstunder som möjligt för att ge så goda förutsättningar för lärande som möjligt. Vår gård ligger alldeles intill skogen och är ett av våra pedagogiska rum med många valmöjligheter.

Digitalisering är en naturlig del i undervisningen och förskolornas pedagoger har lärplattor som ett dokumentationsverktyg. Barn och pedagoger dokumenterar tillsammans. Det sker oftast via bilder, små filmer eller bildspel. Detta främjar både språkutveckling och samspel hos barnen. I vår lärplattform får du som vårdnadshavare inblick i barnens utveckling.