Våra hörnstenar

I våra team får barnen uppleva tryggheten och glädjen i att samarbeta och utvecklas i leken och lärandet. Helhetstänkande präglar allt vi gör, och våra pedagoger är medforskare i teman och projekt där barnen använder sin kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Här startar det livslånga lärandet.

Teman och projekt stärker barnens förmåga att samarbeta och utforska i grupp, och berikar både leken och lärandet. Och möjligheterna stannar inte där. Måltider, blöjbyte, promenader, samlingar och utomhuslek – varje stund tillsammans är ett tillfälle för lärande. Att barnen får chansen att öva, pröva och erövra kunskap gör lärandet spännande och intressant. Och ännu roligare.

Våra kompetenta och engagerade pedagoger finns hela tiden med som medforskare, stöd och inspiratörer. Lyhört fångar de upp barnens initiativ och intressen, och passar på att lyfta in ny kunskap i leken och lärandet. Utforskandet blir ett äventyr som stimulerar nyfikenheten och upptäckarglädjen, samtidigt som åldersindelade team bidrar till gemenskap och trygghet för alla.

Huset och gården är vårt pedagogiska rum där allting är genomtänkt för att stimulera nyfikenhet och upptäckarglädje. Inomhus finns aktivitetshörnor som främjar fantasin och kreativiteten i leken och lärandet. Utomhus får barnen använda alla sina sinnen och få frisk luft på köpet. Vi brukar säga att närmiljön är vår lärmiljö som vi nyttjar på många olika sätt.