Lärande Förskola firar ett framgångsrikt första år  

3 oktober 2023

Lärandemodellen skapar en helhet från det lilla barnet i förskolan till årskurs 9, utifrån hörnstenarna meningsfullt lärande, närvarande pedagoger och inspirerande lärmiljö. Med hjälp av trygga, engagerade och nyfikna pedagoger ger vi barnen möjligheter till både inspiration och nyfikenhet för att få utvecklas, utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans utforskar vi världen. Idag, dagen till ära, firar vi vår verksamhet som fyller 1 år både som Lärandemodell och som varumärke. Det gör att vi sträcker på oss lite extra och vi känner oss riktigt stolta.

Lärande Förskola firar ett framgångsrikt första år  

- Under vårt första år har vårdnadshavares, barnens och medarbetares positiva reaktioner av vår nya Lärandemodell visat att vi tänkt rätt. Nu har vi möjlighet att ta nästa steg på vägen och vidareutveckla vårt arbetssätt ytterligare. Det är ett spännande och viktigt arbete, säger Marina Malmqvist, VD Lärande Förskolor och Grundskolor AB.  

 Petra Lökeberg, rektor på Lärande Förskola Omvärlden och Skutan berättar:
 - Medarbetare är stolta och visar på både engagemang och lösningsförmåga i vårt gemensamma arbete tillsammans med barnen. Det är så otroligt inspirerande. Det märks att vi har lyft.    

Lärandemodellen som funnits med som en röd tråd och stärkt det pedagogiska arbetet, med tydlig struktur och helhet på förskolan, visar vad en Lärande Förskola är och vad som skiljer oss från andra förskolor. Den hjälper oss och stöttar förskolans verksamhet att bolla både idéer och gemensamma arbetssätt och det ger oss de bästa förutsättningarna att lyckas och att fortsätta utvecklas nu och i framtiden. 

- Vi har gått in i det här utvecklingsarbetet tillsammans och jag ser fram emot att vi nu ska ta nästa steg i våra förskolor, säger Marina.