Insatser med Lärandemodellen ger positiva effekter. 20 nya barn till Lärande Förskola Skutan.

18 december 2023

Med 20 nya barn till Lärande Förskola Skutan i Upplands Väsby, fylls verksamheten på kontinuerligt. Några barn har redan börjat och fler ansluter sig under våren. Den positiva tillströmningen är delvis ett resultat av flera insatser som förskolans engagerade medarbetare genomfört, i tätt samarbete med ledning.

Insatser med Lärandemodellen ger positiva effekter. 20 nya barn till Lärande Förskola Skutan.

-Det känns väldigt roligt att se hur förskolan har växt den senaste tiden, berättar Petra Lökeberg, rektor på förskolan. Tillsammans har vi utvecklat Lärandemodellens pedagogiska innehåll och lärmiljöer med hjälp av ett eget processverktyg, för att följa upp att undervisningen utgår från barnens intressen. Att väcka både nyfikenhet och glädje i leken och i lärandet. Det ser vi har gett positiva effekter och skapat en trivsam atmosfär för både barn och medarbetare. Det hoppas jag väcker inspiration för fler vårdnadshavare, säger hon.

Jonas Rydholm och hans sambo, blivande vårdnadshavare på förskolan, berättar om grannar och vänner som har sina barn på förskolan sedan en tid tillbaka.

- Jag har bara hört positivt från andra, som till exempel trygghet och trivsel. Intrycket så här långt är väldigt bra, förklarar han. Det är flera faktorer som spelar in vid valet av en förskola. Förutom närheten till hemmet och de allmänna kommunikationsmedlen är hemsidan väldigt viktig. Vi har kunnat läsa om vilken verksamhet och inriktning som finns på förskolan. Om vilka pedagogiska teorier som finns och om hur förskolan framställs i jämförelse med andra förskolor. Närvarande pedagoger som bland annat beskrivs, är en väldigt viktig del i valet. Där är barnet i fokus, förklarar han.

Petra Chalghoumi, barnskötare på förskolan berättar att de informerat om verksamheten i närområdet på olika sätt och haft Öppet Hus under hösten. Här har de fått bra möjligheter att berätta lite mer om Lärandemodellen, där Lärande Förskola skiljer sig från andra och visar hur allt hänger samman genom tre viktiga hörnstenar; Meningsfullt lärande, Närvarande pedagoger och Inspirerande lärmiljö. Till våren planerar de för ännu ett Öppet Hus.

Hon berättar vidare om de förändringar som skett på förskolan.

- Det är väldigt mycket positivt som skett på kort tid. Framför allt vår lärmiljö. Utomhus har vi till exempel sandlådor med utekök och en stor kulle där det är fullt av lek. Den ger oss aktiviteter på vintern, när allt annat är fruset. Gården är väldigt inbjudande, förklarar hon.

- Inomhus har vi fått ett nytt bibliotek, en bra lunchmatsal och ett skapanderum för både målning och andra kreativa lekar, säger hon och ler. Vi har även fått nya personalutrymmen som konferensrum, omklädningsrum och lunchrum. Det känns väldigt bra.

Petra, berättar vidare om hur utvecklingen av lärmiljön även inspirerar till att vara mer flexibel idag.

-Pedagogerna kan tillsammans med barnen ”flyta runt” eller snarare ”flytta runt” mellan olika platser på ett bättre och roligare sätt. Vi behöver inte alltid ställa i ordning och avsluta varje moment som förut. Vi kan gå ifrån, för en pågående lek eller ett lärande moment, för att sedan komma tillbaka lite senare. Det är så mycket lättare och gör lärandet så mycket roligare för alla, berättar hon.

Nadja Namour, vårdnadshavare sedan några år tillbaka bekräftar likaså om förändringarna på förskolan.

- Jag känner mig trygg på förskolan, vilket är en grundförutsättning för både mig och min son, berättar hon. Det märks att han trivs och lär sig mycket. Lärmiljön tycker jag bekräftas av att han gärna vill sätta sig och pyssla direkt efter förskolan. Utifrån ett tema om skogen har han fått lära sig mer om naturen, till exempel svamp- och blomsorter säger hon och ler. Förskolan har alltid varit stabil och trygg, men senaste året märker jag av en mer energifull verksamhet och som självklart smittar av sig på alla andra. Jag är så inspirerad av Lärandemodellen. Blev tvungen att ta med mig en bild på modellen till jobbet och berätta. Jag jobbar själv inom skola, avslutar hon.


Fakta:
Lärande Förskola
3 förskolor i Upplands Väsby: Lärande Förskola Omvärlden, Lärande Förskola Skogstorp, Lärande Förskola Skutan.
Totalt ca 270 barn