Vår förskola är en ovanligt nyfiken förskola

27 september 2022

Med meningsfullt lärande, närvarande pedagoger och inspirerande miljöer utforskar vi världen. Tillsammans.  Förskolan är det första steget på utbildningstrappan där vi lägger grunden till livslång nyfikenhet och glädje i lärandet. På våra förskolor upptäcker vi nya saker varje dag genom leken och lärandet, medskapandet och medforskandet. Hos oss bildar omsorg, trygghet, utveckling och lärande en helhet.

Vår förskola är en ovanligt nyfiken förskola

- Vi arbetar för att barn, pedagoger och vårdnadshavare ska känna trygghet. Tryggheten är   grundläggande i lärandet för oss. Barnens lärande utvecklas genom leken. Arbetslaget är teamet som samarbetar för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas tillsammans. På så sätt stärker vi barnens tillit till sig själva, till varandra och till sina pedagoger. Hos oss vill vi att barnen ska få utrymme att öva, pröva och erövra, på alla sätt, säger Paula Alexanderson, rektor på Lärande Förskola Skutan. Förskolekonceptet utgår från läroplanen och vår pedagogiska grund, men fokuserar extra på några områden som särskiljer oss från andra.

Meningsfullt lärande

Teman och projekt stärker barnens förmåga att samarbeta och utforska både enskilt och i grupp samt att det hjälper barnet att få syn på sina egna lärprocesser och berikar lärandet. Och möjligheterna stannar inte där. Måltider, blöjbyte, promenader, samlingar och utomhuslek – varje stund tillsammans är ett tillfälle för lärande. Att barnen får chansen att öva, pröva och erövra kunskap gör lärandet spännande och intressant.

Närvarande pedagoger

På Lärande Förskola kommer trygghet och kvalitet alltid på delad första plats. Våra kompetenta och engagerade pedagoger finns hela tiden med som medforskare, stöd och inspiratörer. Lyhört fångar de upp barnens initiativ och intressen, och passar på att lyfta in ny kunskap i leken och lärandet.

Inspirerande lärmiljöer

Huset och gården är vårt pedagogiska rum där allting är genomtänkt för att stimulera nyfikenhet och upptäckarglädje. Inomhus finns aktivitetshörnor som främjar barnens utveckling och lärande. Materialet finns i barnens höjd för att barnen ska kunna ha delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan. Utomhus får barnen använda alla sina sinnen och få frisk luft på köpet. Vi brukar säga att närmiljön är vår lärmiljö som vi nyttjar på många olika sätt.