Tid för inskolning? Så går det till hos oss

22 september 2022

Att skapa en trygg övergång mellan hemmet och förskolan är viktigt för såväl barnet som för vårdnadshavare. Barnet ska vänja sig vid den nya miljön, och vid de nya vuxna som ska vara deras trygghet på förskolan. Här får du en inblick i hur det går till hos oss.

Tid för inskolning? Så går det till hos oss

Under inskolningen  

Hos oss är du som vårdnadshavare aktiv i inskolningen, vilket innebär du är med ditt barn på förskolan under tre dagar. Under dessa dagar är det meningen att barnet och vårdnadshavare ska få en inblick i barnets förskoledag och att det ska kännas tryggt att lämna barnet den fjärde dagen. När du som vårdnadshavare känner dig trygg så signalerar det även trygghet för barnet. 

Under de dagar du som vårdnadshavare är med så är det du som sköter närkontakten med barnet, byter blöja, sitter med vid matbordet och tar hand om vilan. Den fjärde dagen är det dags för lämning. Pedagoger och barn har då hunnit fått en kontakt och börjat knyta an till varandra. Veckan efter räknar vi på förskolan som en inskolningsvecka, fast utan vårdnadshavare.

Efter inskolningen  

6–8 veckor efter inskolningen har vi ett inskolningssamtal. Då pratar en pedagog och förälder om hur nuläget är och hur alla parter har upplevt inskolningen och tiden där efter.